Fairtrade: commercio equo e solidale

Un movimento sociale che fa la differenza per le persone del Sud America, dell’Africa e dell’Asia. Fairtrade aiuta le persone a combattere la povertà e a prendere il controllo delle proprie vite.

sustainable fashion

Moda sostenibile: perchè tutto questo hype?

"Compra meno, scegli con cura, fallo durare" – Vivienne Westwood L'industria della moda ha attraversato un vero boom nell'ultimo secolo. Nel 1950 l’industria tessile già produceva in quantità massive. Si è dovuto aspettare 20 anni perché si iniziasse a notare l’impatto che

Váš rychlý průvodce na certifikáty a ekomateriály: co vlastně znamenají a proč jsou důležitý?

Certifikace v módě jsou poučné v tom, že nám můžou poskytnout nějaké cenné vhledy do výrobního procesu látek, z níž je náš oděv vyroben. Může nás například zajímat, kde byl náš oděv vyrobený a

A Quick Guide to Certificates and Eco-fabrics: What Do They Mean and Why Are They Important?

Certification in the fashion industry is informative in that it can give us some valuable insight into the production process behind the fabric our clothing is made of, where it was produced, and

Interview with Peter Jo Kids: a breakthrough of children’s sustainable clothing

Peter Jo Kids, Portuguese brand that seeks a breakthrough within children's sustainable fashion. Their mission is simple, to reform fashion and to allow the smallest fashionistas to shine in healthy and slow fashion.

What is the impact of veganism on the environment?

When discussing climate change, one of the things that often comes up among the plethora of things we can do to fight it, is switching to a plant-based diet.

Dopad veganství na životní prostředí.

Diskutujeme-li o změně klimatu, jednou z věcí, které často přicházejí mezi nepřeberné množství zbraní se kterými můžeme klimatické změny porazit, je přechod na veganskou stravu.

Eko materiály a udržitelnost kůže: analýza

Eko materiály -co je to zač a kolik vůbec víme o jejich výrobě? Kolik toho vlastně víme ohledně těch materiálů, které by měly být šetrnější pro nás, naší přírodu i pro pracovníky, kteří nám z těchto látek vyrábí oblečení.

Eco fabrics and the sustainability of leather: an analysis

Eco fabrics – what are they and how are they made? How much do we truly know about these materials that claim to be better for us, the environment, and those who work with them to create our garments?

Good Guys Don’t Wear Leather: The Sustainable Leather Shoe

When it comes to leather and sustainability, many of us are left confused and questioning what the best approach is in terms of less wasteful and healthier alternatives to current practices for both the planet and our own health.